Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tytuł projektu Prowadzący/Kierwonik projektu Lata realizacji projektu Źródło finansowania projektu
Badania nad syntezą nanorurek węglowych o pojedynczych ścianach i ich funkcjonalizacją przez wypełnianie materiałami ferromagnetycznymi i piezoelektrycznymi Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2006 – 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Multi-functional carbon nanotubes for biomedical applications Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2006 – 2010 Projekt Europejski 6 P.R.
Multifunkcjonalne nanorurki węglowe dla biomedycznego zastosowania Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2006 – 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie projektu MRTN-CT-2006-035616
Opracowanie syntezy nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par na katalizatorach zawierających metale ziem rzadkich Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2010-2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie efektywnej metody rozdziału jednościennych nanorurek węglowych przewodzących od półprzewodnikowych mgr inż. Alicja Bachmatiuk 2009-2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie metody otrzymywania nanorurek węglowych na katalizatorach niemagnetycznych i ich stabilnej dyspersji prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk 2009-2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Praktyczne sposoby rozdziału przewodzących i półprzewodnikowych jednościennych nanorurek węglowych oraz badanie ich kluczowych właściwości elektrycznych i optycznych Mgr inż. Błażej Scheibe 2009-2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Technologia syntezy systemu kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2010-2013 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Badania nad syntezą i funkcjonalizacją grafenu i kilkuwarstwowego grafenu Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2011-2014 Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą i analizą właściwości fotokatalitycznych i antygrzybiczych mezoporowatych nanostruktur krzemionki o kształcie cylindrycznym i sferycznym funkcjonalizowanych dwutlenkiem tytanu Dr inż. Krzysztof Cendrowski 2011-2015 Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą nanokompozytów opartych na nanostrukturalnych formach węgla i poliolefinach do zjawiska uniepalnienia Dr hab inż. Xuecheng Chen 2011-2015 Narodowe Centrum Nauki
Badania nad preparatyką i fizykochemicznymi właściwościami grafenu funkcjonalizowanego fotosensybilizatorami Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2011-2015 Narodowe Centrum Nauki
Zaawansowane badania nad systemem kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych i ich zastosowaniu in vitro i in vivo Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2014-2015 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej - BI-SENSOR Prof. dr hab. Ewa Mijowska 2013-2016 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - GRAF-TECH
Badania nad procesem magazynowania wodoru w nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosferach węglowych Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk 2013-2016 Narodowe Centrum Nauki - OPUS 4
Funkcjonalizowane sferyczne nanostruktury węglowe o istotnych właściwościach elektrochemicznych dr inż. Karolina Wenelska 2014-2017 Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM