Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tytuł projektu Prowadzący/Kierwonik projektu Data rozpoczęcia projektu Źródło finansowania projektu
Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych prof. dr hab. Ewa Mijowska 2013 Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 2
Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych dr inż. Krzysztof Cendrowski 2017 Narodowe Centrum Nauki - SONATA 12
Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii dr hab. Xuecheng Chen 2016 Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 5
Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach prof. dr hab. Ewa Mijowska 2016 Narodowe Centrum Nauki - OPUS 10
Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody dr inż. Małgorzata Aleksandrzak 2016 Narodowe Centrum Nauki - SONATA 10
Nowe układy typu rdzeń/otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do usuwania zanieczyszczeń organicznych prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk 2017 Narodowe Centrum Nauki - OPUS 11
Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne mgr inż. Martyna Barylak 2017 Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 11