Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tytuł projektu
Prowadzący/Kierownik
Data rozpoczęcia
Źródło finansowania
       
Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorganicznymi do wysokowydajnych kompozytów z żywicy epoksydowej
dr Xin Wen
2019
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 15
Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina
mgr inż. Kamila Pachnowska
2018
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 13
Badania nad hybrydą molekularną opartą na grafenie/pustych sferach węglowych funkcjonalizowanej tlenkami metali do baterii jonowo-litowych
dr hab. Xuecheng Chen
2018
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 13
Sferyczne nanokompozyty oparte na węglu do magazynowania energii
dr hab. Xuecheng Chen
2017
Narodowe Centrum Nauki - BEETHOVEN 2
Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych
dr inż. Krzysztof Cendrowski
2017
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 12
Nowe układy typu rdzeń/otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do usuwania zanieczyszczeń organicznych
prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
2017
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 11
Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne
mgr inż. Martyna Barylak
2017
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 11
Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii
dr hab. Xuecheng Chen
2016
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 5
Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach
prof. dr hab. Ewa Mijowska
2016
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 10
Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody
dr inż. Małgorzata Aleksandrzak
2016
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 10
Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych
prof. dr hab. Ewa Mijowska
2013
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 2