Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
The title of the project
Director
Start date
Source of financing
       
Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych
dr inż. Krzysztof Cendrowski
2017
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 12
Nowe układy typu rdzeń/otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do usuwania zanieczyszczeń organicznych
prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
2017
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 11
Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne
mgr inż. Martyna Barylak
2017
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 11
Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii
dr hab. Xuecheng Chen
2016
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 5
Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach
prof. dr hab. Ewa Mijowska
2016
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 10
Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody
dr inż. Małgorzata Aleksandrzak
2016
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 10
Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych
prof. dr hab. Ewa Mijowska
2013
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 2