Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Authors
Title
Patent Date
Application No.
       
J. Podolski, E. Mijowska, K. Penkala, M. Aleksandrzak, K. Szymańska, P. Sobolewski, M. El Fray
Sposób otrzymywania elektrody pracującej do biosensora do detekcji bakterii Streptococcus agalactiae
2019-05-31
P. 418259
K. Cendrowski, E. Mijowska, I. Ochmian, B. Zielińska, B. Grygorcewicz, P. Nawrotek, K. Pachnowska
Sposób ograniczania żywotności bakterii Oenococcus oeni
2019-05-31
P. 418179
K. Wenelska, K. Cendrowski, E. Mijowska
Sposób otrzymywania mezoporowatych cząstek tlenku kobaltu
2019-01-31
P. 410351
M. Aleksandrzak, B. Zielińska, R.J. Kaleńczuk
Katalizator do usuwania barwników organicznych i sposób usuwania barwników organicznych
2018-09-28
P. 412394
R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska, B. Zielińska
Katalizator do fotokatalitycznego otrzymywania wodoru i sposób wytwarzania katalizatora do fotokatalitycznego wytwarzania wodoru
2018-09-28
P. 412393
E. Mijowska, K. Szymańska
Metoda separacji płatków tlenku grafenu za pomocą frakcjonowania w gradiencie
2017-11-30
P. 414340
K. Wenelska, X. Chen, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób otrzymywania mezoporowatych krzemionkowych nanomateriałów
2017-10-31
P. 402357
X. Chen, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk, P. Skumiał, P. Spera, S. Mijowska
Sposób syntezy grafenu
2017-05-31
P. 411051
K. Urbaś, E. Mijowska
Sposób wytwarzania nanokompozytu tlenku cyrkonu(IV) ze zredukowanym tlenkiem grafenu
2017-05-31
P. 409672
M. Wojtoniszak, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób otrzymywania tlenku grafenu dwuwarstwowego
2016-03-31
P. 399442
M. Wojtoniszak, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób otrzymywania tlenku grafenu jednowarstwowego
2016-03-31
P. 399441
M. Wojtoniszak, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób otrzymywania tlenku grafenu pięciowarstwowego
2016-03-31
P. 399440
K. Cendrowski, X. Chen, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób wytwarzania pustych nanosfer krzemionkowych
2015-04-30
P. 394155
B. Scheibe, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Metoda oczyszczania i separacji nanorurek węglowych za pomocą metody anionowej elektroforezy w żelu agarozowym
2014-02-28
P. 389534
A. Bachmatiuk, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób funkcjonalizacji jednościennych nanorurek węglowych związkami tytanu
2014-01-31
P. 381324
E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób wypełniania jednościennych nanorurek węglowych niklem
2013-10-31
P. 381325
A. Bachmatiuk, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób wypełniania jednościennych nanorurek węglowych kobaltem
2013-10-31
P. 381323
A. Bachmatiuk, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób wypełnienia jednościennych nanorurek węglowych chlorkiem srebra
2011-03-16
P. 381943