Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tytuł projektu
Prowadzący/Kierownik
Rok rozpoczęcia
Źródło finansowania
       
High Energy Density Asymmetric hybrid supercapacitors for applications in consumer goods and electrification
dr hab. Xuecheng Chen, prof. ZUT
2023
Horizon Europe - HORIZON-CL-4
Elektrokatalizatory na bazie celulozy do reakcji wydzielenia wodoru i tlen
dr inż. Klaudia Maślana
2022
Narodowe Centrum Nauki – Preludium 20
Borofen i jego pochodne do magazynowania energii – projektowanie procesów wytwarzania
prof. dr hab. Ewa Mijowska
2022
Narodowe Centrum Nauki – OPUS 21
Recykling odpadów tworzyw sztucznych w kierunku wysokoporowatych nanomateriałów węglowych do elektrochemicznego magazynowania energii
dr hab. Xuecheng Chen
2021
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 20
Badania właściwości katalitycznych Ti3C2Tx MXenes
dr hab. Beata Zielińska
2021
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM BIS 2
Poprawa właściwości elektrochemicznych katalizatorów jednoatomowych otrzymywanych ze struktur typu MOF
mgr Krzysztof Sielicki
2021
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 19
Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorganicznymi do wysokowydajnych kompozytów z żywicy epoksydowej
dr Xin Wen
2019
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 15
Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina
mgr Kamila Pachnowska
2018
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 13
Badania nad hybrydą molekularną opartą na grafenie/pustych sferach węglowych funkcjonalizowanej tlenkami metali do baterii jonowo-litowych
dr hab. Xuecheng Chen
2018
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 13
Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii.
dr hab. Xuecheng Chen
2016
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 5