Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Fizykochemii Nanomateriałów 
Department of Nanomaterials Physicochemistry 
Adress: 
Aleja Piastów 45
70-311 Szczecin
Poland
Email:
nanotech@zut.edu.pl
Phone: 
+48 91 449 4656
+48 91 449 4742
+48 91 449 4269