Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Autorzy
Tytuł
Data udzielenia patentu
Nr zgłoszenia
       
K. Wenelska, E. Mijowska
Sposób otrzymywania przestrzennych struktur disiarczku molibdenu
2021-10-25
P.428934
K. Cendrowski, E. Mijowska
Sposób modyfikacji gąbki poliuretanowej nanorurkami węglowymi
2019-06-12
P.412432
J. Podolski, E. Mijowska, K. Penkala, M. Aleksandrzak, K. Szymańska, P. Sobolewski, M. El Fray
Sposób otrzymywania elektrody pracującej do biosensora do detekcji bakterii Streptococcus agalactiae
2019-05-31
P. 418259
K. Cendrowski, E. Mijowska, I. Ochmian, B. Zielińska, B. Grygorcewicz, P. Nawrotek, K. Pachnowska
Sposób ograniczania żywotności bakterii Oenococcus oeni
2019-05-31
P. 418179
K. Wenelska, K. Cendrowski, E. Mijowska
Sposób otrzymywania mezoporowatych cząstek tlenku kobaltu
2019-01-31
P. 410351
M. Aleksandrzak, B. Zielińska, R.J. Kaleńczuk
Katalizator do usuwania barwników organicznych i sposób usuwania barwników organicznych
2018-09-28
P. 412394
R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska, B. Zielińska
Katalizator do fotokatalitycznego otrzymywania wodoru i sposób wytwarzania katalizatora do fotokatalitycznego wytwarzania wodoru
2018-09-28
P. 412393
E. Mijowska, K. Szymańska
Metoda separacji płatków tlenku grafenu za pomocą frakcjonowania w gradiencie
2017-11-30
P. 414340
K. Wenelska, X. Chen, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób otrzymywania mezoporowatych krzemionkowych nanomateriałów
2017-10-31
P. 402357
X. Chen, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk, P. Skumiał, P. Spera, S. Mijowska
Sposób syntezy grafenu
2017-05-31
P. 411051
K. Urbaś, E. Mijowska
Sposób wytwarzania nanokompozytu tlenku cyrkonu(IV) ze zredukowanym tlenkiem grafenu
2017-05-31
P. 409672
M. Wojtoniszak, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób otrzymywania tlenku grafenu dwuwarstwowego
2016-03-31
P. 399442
M. Wojtoniszak, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób otrzymywania tlenku grafenu jednowarstwowego
2016-03-31
P. 399441
M. Wojtoniszak, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób otrzymywania tlenku grafenu pięciowarstwowego
2016-03-31
P. 399440
K. Cendrowski, X. Chen, R.J. Kaleńczuk, E. Mijowska
Sposób wytwarzania pustych nanosfer krzemionkowych
2015-04-30
P. 394155
B. Scheibe, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Metoda oczyszczania i separacji nanorurek węglowych za pomocą metody anionowej elektroforezy w żelu agarozowym
2014-02-28
P. 389534
A. Bachmatiuk, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób funkcjonalizacji jednościennych nanorurek węglowych związkami tytanu
2014-01-31
P. 381324
E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób wypełniania jednościennych nanorurek węglowych niklem
2013-10-31
P. 381325
A. Bachmatiuk, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób wypełniania jednościennych nanorurek węglowych kobaltem
2013-10-31
P. 381323
A. Bachmatiuk, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
Sposób wypełnienia jednościennych nanorurek węglowych chlorkiem srebra
2011-03-16
P. 381943