Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Laboratoria

 


obrazek

obrazek

obrazek


Baza Aparaturowa

obrazek
Spektrofotometr fluorescencyjny F7000 (Hitachi)

obrazek
Wielokanałowy potencjostat VMP3 (Biologic, France) 

obrazek
Komora rękawicowa 
obrazek
Mikrokalorymetr
obrazekobrazek
Analizator termograwimetryczny DTA-Q600 SDT TA 
obrazek
Mikroskop ramanowski in Via Raman (Renishaw)
obrazek
Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM, Tecnai F30)
obrazek
Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM, Tecnai F30)
obrazek
Skaningowy Mikroskop Elektronowy (VEGA3 TESCAN)
obrazek
Liofilizator
obrazek
obrazekobrazekobrazek
Piec Carblolite
obrazek
Wytłaczarka
obrazek
Atomowa Spektrometria Absorpcyjna